Auðlindir í rusli – bætt nýting fyrir betri heim

Markhópur: nemendur í 6.-8. bekk grunnskóla.

Lykilorð: sorp, rusl, auðlind, endurnotkun, endurvinnsla, endurnotkun, úrgangur

Lengd: 8-12 kennslustundir.

Höfundur: Þórunn Arnardóttir.

Verklegt/vettvangsferð: Nei.

Samantekt

Verkefnið snýr að úrgangi og úrgangsstjórnun. Gerð verður tilraun til að horfa á úrgang sem auðlind með það að markmiði að auka virðingu fyrir þeim verðmætum sem felast í úrgangi. Nemendur kynnast úrgangsþríhyrningnum sem hjálpartæki við ábyrga umgengni um auðlindir. Þeir kynna sér einnig aðstæður á bómullarakri og ferli bómullar frá akri í flík með það að markmiði að vekja þá til vitundar um auðlindanotkun og úrgang í framleiðsluferli, ólík kjör fólks og misgreiðan aðgang þess að auðlindum jarðar.

Verkefnið er í formi lesefnis, myndbanda til áhugavakningar, vinnu nemenda sem einstaklingar og í hópi þar sem nemendur taka afstöðu og rökstyðja hugsanir sínar. Að lokum reynir á skapandi hugsun, frumkvæði og samvinnu þar sem nemendur koma með tillögur að betri nýtingu bómullar og minni úrgangslosun.

Verkefninu er ætlað að koma til móts við kröfur Aðalnámskrár grunnskóla 2013 um sjálfbærni sem einn af lykilþáttum menntunnar.

Verkefninu fylgir glærusýning með myndum og efni sem fylgiskjal.

Verkefnið í fullri lengd:  Vefsíða Word PDF   Fylgiskjöl:  PowerPoint PDF